Mathilda Bergman

Advokatfullmektig

  • Mathilda startet som advokatfullmektig i Steenstrup Stordrange januar 2017, hvor hun er tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi. Mathilda har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som hun avsluttet høsten 2016.

    I løpet av studietiden har Mathilda hatt to traineeopphold hos oss.

  • Spesialisering: Energi, offshore og maritim virksomhet
  • Utdanning
    Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2016
  • Språk
    Engelsk | Norwegian

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss