Ingrid Johanne Dahlberg

Advokat

 • Dahlberg er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder festeforhold, kontrakter om kjøp og leie, mangler ved fast eiendom/avhendingssaker, bustadoppføring, borettslag og eierseksjonssameier, tinglysing og tingsrett mv.

  Dahlberg bistår en rekke grunneiere og privatpersoner med spørsmål knyttet til tomtefeste, herunder innløsning av festetomt og regulering av festeavgift. Videre bistår Dahlberg både selskaper, eierseksjonssameier/borettslag og privatpersoner i eiendomsrelaterte spørsmål, blant annet tinglysing, mortifikasjon, naboforhold, tvangsfullbyrdelse, servitutter og sameierettslige spørsmål. Dahlberg har også betydelig erfaring fra næringsleie både på utleier- og leietakersiden knyttet til kontraktsinngåelse og -revisjon, samt løpende rådgivning.

  Dahlberg har bred prosedyreerfaring for domstolene.

 • Spesialisering: Konfliktløsning og prosedyre
 • Utdanning
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2010
  Valgemner v/ Université Montpellier 1, Frankrike, 2009
  Enkeltemner i fransk, Universitetet i Tromsø, 2006-2010
 • Språk
  Engelsk | Fransk

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss