Heidi Magnussen

Advokatfullmektig

 • Heidi Magnussen er advokatfullmektig og tilhører firmaets virksomhetsgruppe for EU-/EØS- og konkurranserett. Heidi er i tillegg tilknyttet firmaets team innenfor forsikring.

  Innenfor konkurranseretten bistår Heidi norske og utenlandske klienter med blant annet konkurranserettslige vurderinger knyttet til inngåelse av samarbeidsavtaler, herunder distribusjons- og agenturavtaler og annen samordnet opptreden som kan påvirke konkurransen mellom foretak, samt ved spørsmål knyttet til oppkjøps- og fusjonsprosesser overfor Konkurransetilsynet.

  Heidi fullførte en International Master of Laws (LL.M) i London i 2015. Hun har derfor inngående kompetanse innenfor både engelske og internasjonale kommersielle avtaler og kontraktstvister, og bistår regelmessig både norske og utenlandske selskaper i utforming og revisjon av ulike typer kommersielle avtaleverk.

  Heidi rådgir også norske og utenlandske selskaper i problemstillinger knyttet til anti-korrupsjon, compliance og rapporteringskrav innenfor corporate social responsibiliy/samfunnsansvar som kan innebære risiko for finansielle og/eller omdømmemessige tap. Heidi har også erfaring innen erstatningsrett og forsikringssaker.

  Heidi skrev i 2015 masteroppgave som omhandler direktiv 2014/95EU om offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger for visse store selskaper og grupper (EUs samfunnsansvarsrapporteringsdirektiv), som trer i kraft med virkning fra regnskapsåret 2017. Oppgaven drøfter effekten av direktivet for firmaer som opererer innenfor EØS, og ser spesifikt på implementeringen av de nye bestemmelsene i både i norsk og engelsk lov.

 • Spesialisering: EU, EØS og konkurranserett Forsikring
 • Utdanning
  International Master of Laws (LPC LL.M) with distinction, University of Law, London, 2014-2015
  Graduate Diploma in law (GDL), University of Law, London, 2013-2014
  BA (Hons) Business and Law with distinction, Anglia Ruskin University, Cambridge, 2009-2012
 • Språk
  Engelsk

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss