Caterina Gaeta

Senioradvokat

 • Caterina Håland Gaeta er spesialisert innenfor EU- og internasjonal rett, strafferett og prosedyre. Hun har spesialkompetanse innen norske strafferettslige bestemmelser av EØS-rettslig opprinnelse, herunder verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, miljøkriminalitet og korrupsjon.

  Hun har en tung kompetanse innenfor strafferett og Økonomisk kriminalitet. Hun prosederer jevnlig for domstolene, særlig som forsvarer i straffesaker. Hun har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene.

 • Spesialisering: Konfliktløsning og prosedyre EU, EØS og konkurranserett Økokrim
 • Utdanning
  Mastergrad i rettsvitenskap - internasjonal og europeisk rett, Universitet i Milano, Italia, 2008
 • Språk
  Engelsk | Fransk | Spansk | Russisk
 • Publikasjoner

  «Rådgivning og korrupsjon», artikkel i Dagens Næringsliv 3. juli 2014

  ”Overdragelse av offentlig eiendom - unngå statsstøttefella”. Artikkel for nyhetsbrevet www.jusspluss.no

  ”Global oppvarming og reduksjon av forurensende utslipp: Kyoto protokollen, congestion pricing og alternative energikilder”. Masteroppgave fra Universitetet i Milano, Italia

  ”Ikke-tollrelaterte handelshindringer og utvikling av kommersielle avtaler mellom EU og Kina: Hovedsakelig tekstilsektoren”. Bacheloroppgave fra Universitetet i Milano, Italia

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss