Camilla Mickelson Lous

Advokat

 • Lous er spesialisert innenfor områdene fast eiendom og entreprise. Erfaringen omfatter bistand i flere større ekspropriasjonssaker samt prosedyreerfaring fra omfattende entreprisejuridiske tvister.

  Lous har særlig kunnskap om forhandling og tvisteløsning også utenfor domstolene både nasjonalt og internasjonalt. Bistanden omfatter forhandlinger ved avtaleinngåelse, oppfølgning av avtalen samt rådgivning om tvisteløsning.

  Lous har et internasjonalt fokus og har hatt flere utenlandsopphold blant annet som praktikant hos Allen & Overy LLP. Lous er flytende i fransk.

  Lous har tidligere vært juridisk rådgiver i Bergen og Omland havnevesen.

 • Spesialisering: Entreprise
 • Utdanning
  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012
  Voldgift og konfliktløsning, Humboldt - Universität/ Universitetet i København, 2012
 • Språk
  Engelsk | Fransk

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss