Stephanie Brungot

Advokatfullmektig

  • Stephanie Brungot er advokatfullmektig ved Steenstrup Stordranges kontor i Ålesund.

    Brungot oppnådde sin mastergrad i rettsvitenskap sommeren 2016, etter å ha skrevet sin masteroppgave om forsøkets nedre grense etter strl. 2005 § 131. I løpet av sitt siste år i Bergen tok hun valgfag innenfor skatte- og selskapsrett.

    I løpet av studietiden har Brungot hatt flere traineeopphold hos oss, og har i tillegg til jobbet som kontorassistent hos kompetansebedriften ASK Safety AS.

  • Spesialisering: Energi, shipping & offshore
  • Språk
    Engelsk

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss