Nyheter

 • Eiendomsskatt - noen tips før klagefristen utløper 11. april 2017
  15. mars 2017
  Oslo har som kjent gjeninnført eiendomsskatt. Når en kommune innfører eiendomsskatt, eller gjeninnfører som Oslo, må man ha et bevisst forhold til eiendomsverdien som legges til grunn for beregning av eiendomsskatten. Det er 10 år til neste taksering, og klageadgangen er begrenset i mellomtiden. Dessuten har Oslo kommune et betydelig innslag av skjønn i sine takseringer. Husk også at kommunen kan øke skatten fra dagens 2 (som skal økes til 3) promille til maks 7. Skatten vil mer enn doble seg og det er nå skattegrunnlaget legges.
 • Selbu Energiverk AS har solgt nett- og kraftomsetningsvirksomheten
  15. mars 2017
  TrønderEnergi AS overtok Selbu Energiverk AS’ (SEV) nett- og kraftomsetningsvirksomhet med virkning fra 1. januar 2017. Transaksjonen ble gjennomført 1. mars 2017. Vi har bistått SEV i forbindelse med salget.
 • Ikke rom for fortjenestemedaljer
  13. mars 2017
  I slutten av januar prosederte advokat Robert Jensen «Obbhult-saken» i Høyesterett. Klienten vant og Høyesterett avklarer i dommen interessante spørsmål knyttet til forståelsen av dekningsloven § 5-5. I artikkelen under oppsummeres essensen i avgjørelsen. Robert er for øvrig foredragsholder på det årlige konkursrettskurset i regi av JUS i Kristiansand 8. - 9. juni. Der vil han gjennomgå dommen nærmere.
 • Anleggsbransjen innen samferdselssektoren | Store endringer – store muligheter
  6. mars 2017
  Utkastet til Norsk Transportplan blir ferdigbehandlet av Stortinget til våren. Dersom samtlige, foreslåtte prosjekter vedtas vil den norske stat bruke mer enn 900 milliarder kroner på samferdsel de neste 12 årene. For bransjens aktører er det likevel ikke nødvendig å vente på Stortingets endelige beslutning. Svært mange prosjekter er allerede vedtatt for utbygging og mange kontrakter skal tildeles i 2017 og 2018. Dette kom tydelig frem på et bransje- og informasjonsmøte som Bane Nor, Nye Veier AS og Statens vegvesen avholdt i Oslo 9.2.2017. Det samlede omfang av prosjekter for de to kommende år kan ta pusten fra enhver.
 • Advokatfullmektig / Advokat - Shipping Offshore
  3. mars 2017
  Steenstrup Stordrange har en voksende oppdragsmengde innen shipping og offshore for norske og utenlandske klienter, og vårt nye team innen shipping offshore trenger forsterkning. Vi søker derfor en advokatfullmektig/advokat som har interesse for sjøretten og den maritime virksomhet, og som har et genuint ønske om å være med og bygge en ny avdeling i vekst.
 • Oslo Børs endrer rapporteringskravene i IR-anbefalingen, samt praktiseringen av reglene om informasjons- og flaggeplikt
  2. mars 2017
  I brev til Oslo Børs datert 19. desember 2016 fastslo Finanstilsynet endringer i reglene om informasjons- og flaggeplikt. Videre ble kravet i verdipapirforskriften til kvartalsrapportering opphevet og utstederreglene endret tilsvarende den 1. januar 2017. I den forbindelse publiserte Oslo Børs 1. mars 2017 oppdaterte veiledninger til reglene om informasjons- og flaggeplikt, samt endringer i IR-anbefalingen.
 • Punktum satt i "cruisesaken"
  1. mars 2017
  Riksadvokaten har nå satt punktum i etterforskningen mot Trude Drevland, Inge Tangerås og Torstein Hagen i det som omtales som "cruisesaken".
 • Vi vokser innen shipping og offshore
  20. februar 2017
  Finansavisen skriver i dag om Steenstrup Stordranges satsing på shipping- og offshorenæringen. Vi er svært stolte over å kunne ønske våre siste rekrutteringer, Oddbjørn Slinning, Marit E. Kirkhusmo og Robert Jensen velkommen til oss.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss