Nyheter

 • Er det på tide at idretten lærer noe av næringslivet?
  2. desember 2016
  For oss nordmenn har idretten en sterk posisjon i samfunnet. Dette gjelder like mye på idrettsarenaen som utenfor, og omfatter både toppidretten og breddeidretten. Hvem har ikke hørt eller brukt uttrykket om at vi nordmenn er «født med ski på bena», eller at det er «typisk norsk å være god»? Idretten assosieres ofte med engasjement, dedikasjon og målrettethet – verdier som har vært og er høyt ansett og verdsatt i næringslivet. Man kan derfor påstå at man lenge har vært av den oppfatning at næringslivet har mye å lære av idretten. Men i lys av økende kommersialisering av idretten, og at idrettsorganisasjoner har utviklet seg til virksomheter som driver reell business på relativt lik linje med det etablerte næringsliv: Er det ikke på tide at vi erkjenner at idretten også har mye å lære av næringslivet?
 • Vi søker advokater til vårt kontor i Ålesund
  24. november 2016
  Steenstrup Stordrange har en betydelig og voksende oppdragsmengde og vi ser etter engasjerte advokater til vårt kontor i Ålesund som kan være med å realisere vår visjon.
 • Forslag til endringer i beskatning av kapitalforsikring med investeringsvalg – men produktets grunnleggende attraktivitet består
  22. november 2016
  Finansdepartementet sendte den 27. oktober 2016 på høring forslag om endringer i skattereglene for «fondskontoer». Fondskontoer er i høringsnotatet en samlebetegnelse på kapitalforsikringer med investeringsvalg, som markedsføres under ulike navn i det norske markedet. Felles for de fleste fondskontoer er at forsikringselementet er lite, vanligvis 1 % av fondskontoens samlede spareverdi ved forsikredes død.
 • Skatteparadiser: Ulovlig, uetisk eller uproblematisk?
  14. november 2016
  Panama Papers-saken om lekkasjer av sensitiv informasjon fra advokatfirmaet Mosack Fonseca har florert i media siden avsløringene i april 2016, og såkalte «skatteparadiser» har etter hvert blitt et kjent begrep for de fleste. Men skatteparadiser omfatter mer enn bare landet Panama. Andre velkjente skatteparadiser inkluderer blant annet Cayman Islands, British Virgin Islands og Singapore, og ifølge Financial Secrecy Index , også større nasjoner som eksempelvis USA og Tyskland, som i ulik grad praktiserer fordelaktige skattesatser og beskyttelse av selskaps- og eierinformasjon. Men er bruken av skatteparadiser ulovlig, «bare» uetisk eller helt uproblematisk?
 • Innføring av PRIIPs-forordningen utsatt i ett år
  14. november 2016
  EU-kommisjonen kunngjorde 9. november 2016 at den vil foreslå å utsette ikrafttredelse av PRIIPs-forordningen med ett år fra den opprinnelige ikrafttredelsesdatoen, dvs. fra 31. desember 2016 til 31. desember 2017.
 • Nå kan du utsette betaling av formuesskatten for 2016 og 2017
  10. november 2016
  I høstens skatteforlik ble det fokus på likviditetsutfordringene formueskatten medførte for eiere av bedrifter som gikk med underskudd. I fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 varslet Regjeringen en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for disse tilfellene. Ordningen kan ha effekt allerede for siste termin forskuddsskatt som betales 15. november 2016 og forskuddstrekk desember 2016.
 • Advokat - Skatt
  7. november 2016
  Steenstrup Stordrange har voksende oppdragsmengde innen skatt, avgift og regnskap og teamet trenger forsterkning. Vi søker derfor en person som har 3-5 års erfaring med skattejuridiske problemstillinger og ønsker å være med å bygge et team i vekst.
 • Finanstilsynets forslag til høringsnotat om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett
  3. november 2016
  Finanstilsynet foreslo i brev til Finansdepartementet av 31. oktober 2016 at PRIIPs-forordningen gjennomføres i en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter. Finanstilsynet sendte samtidig forslag til høringsnotat til Finansdepartementet.
 • Steenstrup Stordrange - en attraktiv arbeidsgiver
  1. november 2016
  I gårsdagens DN kunne vi lese at Steenstrup Stordrange er på den celebre listen over de mest attraktive arbeidsgiverne for jurister. Universum har i år for første gang undersøkt hvem som er juristenes drømmearbeidsgivere og har rangert hele 30 etater og selskaper. På topp ligger Tingrettene etterfulgt av Utenriksdepartementet, Politiet, Økokrim og Justisdepartementet. Kun syv advokatfirmaer er kommet med på listen - vi gleder oss over at Steenstrup Stordrange er et av dem.
 • Erfaren advokat | Entreprise | Oslo
  2. november 2016
  Vi er et av Norges ledende advokatfirmaer innen entrepriserett og bistår nasjonale og internasjonale aktører innen entreprise/infrastruktur, samt investorer i OPS-prosjekter. Vi opplever sterkt økende oppdragsmengde, og ser nå etter en erfaren advokat som kan ta en seniorrolle i vårt team. .
 • Forslag til endringer i regelverket for Merkur Market
  2. november 2016
  Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore selskaper enklere tilgang til kapitalmarkedet og tilgang til en handelsplattform for sine aksjer. Samtidig er Merkur Market en egnet handelsplass for større selskaper som ikke oppfyller kravene til notering på Oslo Børs, eller selv ikke ønsker slik notering.
 • Innovasjon, vekst og skatt – hva skal til?
  31. oktober 2016
  Oslo Innovation Week er over. Omkring 10.000 mennesker fra etablerte bedrifter, offentlig sektor, akademia og unge, innovative miljøer møttes for å inspirere og unnfange vekstskapende ideer i fem hele dager. Med ny inspirasjon og kunnskap vender mange hjem til «Dødens dal» - daglige utfordringer med kapitalmangel og underskudd som begrenser deres muligheter til å realisere sine visjoner. Kan vi få skatteregler som hjelper dem?
 • Advokat – Fornybar energi
  28. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange har betydelig og voksende oppdragsmengde innen fornybar energi og har behov for flere dyktige medarbeidere. Vi søker kandidater med 1-5 års erfaring med juridisk rådgivning til bransjen.
 • Vi søker flere advokater til vårt kontor i Trondheim
  28. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange har en betydelig og voksende oppdragsmengde innen alle fagområder. Til vårt kontor i Trondheim ser vi derfor etter to til tre advokater, og ønsker at en av disse skal være en advokat med erfaring innen entreprise og fast eiendom.
 • Advokat – Næringseiendom/Plan og bygg
  28. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange har voksende oppdragsmengde og vår eiendomsavdeling har behov for flere dyktige medarbeidere. Vi ser nå etter kandidater med god kunnskap om plan- og bygningsrettslige problemstillinger.
 • Oppdrett: Trafikklyssystem i strid med Grunnloven
  28. oktober 2016
  I forbindelse med høringsrunden for det nye regelverket for vekst i lakseoppdrettsnæringen, det såkalte trafikklyssystemet, er det reist spørsmål ved om deler av ordningen er i samsvar med Grunnloven. Etter vår oppfatning er det svært godt grunnlag for å reise dette spørsmålet på bakgrunn av det regelverket som er foreslått. Advokat|partner Halfdan Mellbye vil her forklare hvorfor.
 • Advokat - Lånetransaksjoner - Oslo
  27. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange har en betydelig og voksende oppdragsmengde innen finansiering for norske og utenlandske finansinstitusjoner og vår bank- og finansgruppe trenger forsterkning. Vi søker derfor en person som har erfaring fra lånetransaksjoner og ønsker å være med og bygge en avdeling i vekst.
 • Advokatfullmektig/Advokat – M&A/CORPORATE - Oslo
  27. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange har voksende oppdragsmengde innen M&A og teamet trenger forsterkning. Vi ser derfor etter kandidater med 1-3 og 4-5 års erfaring som ønsker å være med og bygge et team i vekst.
 • Forslag om forenkling av aksjelovgivningen
  26. oktober 2016
  Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen la fredag 21. oktober frem et forslag om betydelige forenklinger i aksjelovgivningen. Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet og bidra til økt verdiskapning. Forslagene tar særlig sikte på de små og mellomstore aksjeselskapene.
 • Endrede krav til rapportering om samfunnsansvar
  20. oktober 2016
  Direktiv 2014/95/EU (EUs CSR-direktiv), som endrer regnskaps-direktivet når det gjelder tilgang til ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon fra visse store selskaper og grupper, ble vedtatt i EU 22. oktober 2014, med gjennomføringsfrist i EU 6. desember 2016. Norge er etter EØS-avtalen forpliktet til å implementere CSR-direktivet, og selv om de fleste av direktivets krav allerede er ivaretatt gjennom regnskapsloven § 3-3c, vil innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen kunne medføre behov for endringer i blant annet regnskapsloven og allmennaksjeloven. Foretak som rammes av direktivets bestemmelser vil måtte rapportere i henhold til de nye kravene fra og med regnskapsåret 2017.
 • IFLR1000 - Rangert blant Norges ledende
  14. oktober 2016
  IFLR 1000 har nylig publisert sin årlige advokatkåring. Dette er en rangering som opererer med kun fire kategorier. Steenstrup Stordranges advokater Klaus Henrik Wiese-Hansen (Financial Regulatory), Odd Moe og Stein Hegdal (Banking) og Terje Gulbrandsen (M&A) er alle rangert blant Norges ledende advokater innen sine felt.
 • Vi søker forretningsadvokat i Tønsberg | Entreprise
  15. september 2016
  Mange har valgt en advokatkarriere i de største byene, men kjenner på lengselen etter å komme tilbake til sine hjemtrakter. Nå har du muligheten til å flytte til Tønsberg samtidig som du kan utvikle deg faglig og kommersielt i ett av landets største advokatfirmaer. Akkurat nå søker vi etter advokater med kompetanse innenfor entreprise. Hos oss kan du dyrke og utvikle din faglige posisjon i et team med dedikerte og engasjerte kolleger i et miljø med høyt tempo og varierte utfordringer. Du får også spennende muligheter for å spesialisere deg og bygge kompetanse.
 • Advokat/advokatfullmektig | Vestfold (Tønsberg)
  30. september 2016
  Vi ser nå etter flere advokater/advokatfullmektiger som vil være med å realisere vår visjon. Vi er et nasjonalt miljø, der vi jobber på tvers av våre syv kontorer, og du vil jobbe i team med dedikerte og engasjerte kollegaer som kan «håndverket». Som medarbeider i ett av landets største advokatfirmaer vil du få spennende muligheter til å bygge kompetanse og etter hvert spesialisere deg. Vårt kontor i Tønsberg betjener hele regionen Buskerud, Telemark og Vestfold, og består for tiden av 8 advokater.
 • New EU Directive affects procedural handling time in insurance industries
  18. oktober 2016
  A new Act on Complaints Bodies in Consumer Cases entered into force on 1st July 2016. The Act implements EU directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes and is set to establish a just and effective out-of-court dispute resolution procedure for consumers. The Directive requires Member States to ensure that their approved Alternative Dispute Resolution (ADR) bodies are impartial and transparent, offer services at no or nominal costs to the consumer, and ensure that complaints are handled within 90 days of referral.
 • Nye partnere: Øystein Skudal og Christian O. Hartmann
  12. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange er i sterk vekst og vi gleder oss over å annonsere at ytterligere to sterke advokater har valgt å bli med oss på vår reise fremover. Med Øystein Skudal og Christian O. Hartmanns overgang styrker vi oss ytterligere innen fagområdene fornybar energi og næringseiendom.
 • Statsbudsjettet 2017
  6. oktober 2016
  Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kommenterer skatte- og avgiftsforslagene som ble lagt frem i dagens statsbudsjett.
 • Aktuelle artikler fra våre advokater - nyhetsbrev oktober 2016
  4. oktober 2016
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har som mål å være en god rådgiver. Denne uke sendte vi ut et nyhetsbrev med 18 ulike artikler som tar for seg juridiske problemstillinger innenfor en rekke aktuelle fagområder. Alle artiklene er skrevet av Steenstrup Stordranges advokater.
 • Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet
  23. september 2016
  Helt siden idretten oppstod med de første olympiske leker i antikkens Hellas nesten 800 år før Kristus, og sannsynligvis lenge, lenge før den tid, har idretten hatt en sentral posisjon i samfunnet, assosiert med målbevissthet, glede, og fysisk og mental styrke. Men med tiden har toppidretten utviklet seg til også å bli en økonomisk milliardarena med et bredt spekter av interessenter og tette knytninger både til det private næringslivet og til politikken. På tross av idrettens rene form, har «medaljen» dessverre også en bakside – nemlig økonomisk kriminalitet. Kanskje ikke så rart, gitt den globale interessen og de enorme summene av penger involvert?
 • Omfanget av leietakers erstatningsansvar – skjerpede krav til presisjon i avtaledokumenter mellom profesjonelle parter
  12. september 2016
  Høyesterett avsa 29. juni 2016 en dom som avklarer omfanget av leietakers erstatningsansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet under Standard leieavtale for næringslokaler. Høyesterett fant at det ikke foreligger et objektivt erstatningsansvar for skader forårsaket av leietakers virksomhet. Høyesterett avviser også objektiv forståelse av kontraktens ordlyd som eneste relevante tolkningsmoment mellom næringsdrivende.
 • Gjennomføring av UCITS V i norsk rett
  8. september 2016
  UCITS V-direktivet (EUs verdipapirfondsdirektiv), som endrer UCITS IV-direktivet, ble vedtatt i EU 23. juli 2014, med gjennomføringsfrist i EU 18. mars 2016. UCITS V må gjennomføres også i norsk rett, men har blitt forsinket i påvente av at forordningene om de europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Etter at Stortinget samtykket til sistnevnte 13. juni d.å. foreslo Finansdepartementet 26. august 2016 å gjennomføre UCITS V i norsk rett, jf. Prop. 154 L (2015-2016).
 • Se alle nyheter

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss