Nyheter

 • Vi vokser innen shipping og offshore
  20. februar 2017
  Finansavisen skriver i dag om Steenstrup Stordranges satsing på shipping- og offshorenæringen. Vi er svært stolte over å kunne ønske våre siste rekrutteringer, Oddbjørn Slinning, Marit E. Kirkhusmo og Robert Jensen velkommen til oss.
 • Vi gleder oss over anerkjennelsen i Finansavisens årlige advokatrangering
  16. februar 2017
  I dag publiserte Finansavisen sin årlige advokatrangering. Vi er stolte og glade for at vår sterke satsning gjenspeiles i markedets oppfatning av oss. I årets kåring har vi igjen klatret oppover i flere kategorier.
 • Er Norge forberedt på den nye teknologibølgen?
  16. februar 2017
  Teknologiens tid er for alvor over oss. Den påvirker oss på alle arenaer og er et resultat av nye ideer og nye forretningsmodeller, kombinert med rask utvikling av digital teknologi. Myndighetene har endelig våknet opp og forstått at teknologiutviklingen er her for å bli. Men er vi forberedt på den nye teknologibølgen?
 • Finansskatten – treffer den for bredt?
  16. februar 2017
  Kronikk i Finansavisen lørdag 11. februar 2017.
 • Høyesterettsdom avklarer beviskravet for selvmord ved ulykkesforsikring
  9. februar 2017
  Høyesterett avklarte i dom av 20. desember 2016 beviskravet for å konstatere selvmord når det er fremsatt krav om forsikringsutbetaling etter ulykkesforsikring. Saken gjaldt et forsikringsforetak som ikke utbetalte ulykkesforsikring til forsikredes etterlatte fordi forsikrede mest sannsynlig hadde begått selvmord. Forsikringsvilkårene gjorde unntak for «selvmord eller forsøk på selvmord». Tvistetemaet i saken var om retten skulle legge det mest sannsynlige faktum til grunn, eller om det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å kunne bygge på at et forsikringstilfelle er fremkalt ved selvmord. Høyesterett kom enstemmig til at det alminnelige kravet om sannsynlighetsovervekt må legges til grunn.
 • Ville du kjøpt en bolig i Afrika eller Sør-Amerika usett?
  2. februar 2017
  Nei, de fleste ville sannsynligvis ikke kjøpt en bolig usett - hverken i Afrika, Asia, Sør-Amerika eller andre markeder for øvrig. Folk flest ville nok gjennomført en rekke undersøkelser (due diligence) før kjøp, for eksempel lese prospektet nøye, undersøke markedet og ikke minst; dra på visning. Due diligence, både finansiell og juridisk, er også en naturlig del av M&A-transaksjoner i det kommersielle næringsliv. På lik linje med at de fleste av oss drar på visning før kjøp av en bolig, er det naturlig å finne tilsvarende «on site» due diligence-praksis ved kjøp av selskaper i høyrisiko-markeder, men er det egentlig slik? Og hva er utviklingen innen transaksjonsmarkedet?
 • Advokatfullmektig | Advokat - lånetransaksjoner
  23. januar 2017
  Steenstrup Stordrange har en betydelig og voksende oppdragsmengde innen finansiering for norske og utenlandske finansinstitusjoner og vår bank-og finansgruppe trenger forsterkning. Vi søker derfor en jurist som har interesse for lånetransaksjoner og ønsker å være med og bygge en avdeling i vekst.
 • Oslo Børs endrer praktisering av reglene om informasjonsplikt
  6. januar 2017
  Oslo Børs sendte onsdag 4. januar 2017 ut et brev, hvor det varsles endringer i praktiseringen av reglene om informasjonsplikt og flaggeplikt, med virkning fra 1. april 2017. Den mest vesentlige endringen er at plikten til umiddelbart å offentliggjøre informasjonspliktig informasjon vil gjelde hele døgnet, ikke bare innenfor børsens åpningstider.
 • Sverre S. Tysland ny partner i Steenstrup Stordrange
  5. januar 2017
  Det er med stolthet og glede vi kan annonsere opptaket av Sverre S. Tysland som partner i Steenstrup Stordrange.
 • Nyhetsbrev fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
  22. desember 2016
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har som mål å være en god rådgiver. Artiklene under er skrevet av våre advokater.
 • Oslo Børs fjerner krav om finansiell kvartalsrapportering
  15. desember 2016
  Etter gjeldende rett er utstedere med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess med Norge som hjemstat forpliktet til å offentliggjøre års- og halvårsrapporter, samt kvartalsrapporter for regnskapsårets fire kvartaler.
 • Endringer i regelverket for Merkur Market
  13. desember 2016
  Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore selskaper enklere tilgang til kapitalmarkedet og tilgang til en handelsplattform for sine aksjer. Samtidig er Merkur Market en egnet handelsplass for større selskaper som ikke oppfyller kravene til notering på Oslo Børs, eller selv ikke ønsker slik notering.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss