Seminarer

 • Oslo 09.02.2017: Velkommen til frokostseminar i samarbeid med Randstad
  9. februar 2017
  Når egne ansatte utgjør en risiko: "Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt?“
 • Bergen 18.01.2017: Hva kan du pålegge en ansatt?
  18. januar 2017
  En leder må ha kunnskap om hvilket handlingsrom man har når det kommer til å organisere sine ansatte:
 • Ålesund 17.01.2017: Business Recovery & REFOCUS: Hvordan sikre riktige menneskelige ressurser når man tar ny sats?
  17. januar 2017
  Oljeprisfallet har krevd mye av mange de seneste årene. Nå står mange norske virksomheter foran en fase hvor man tar ny sats. Den sentrale innsatsfaktoren er i denne, som i alle faser, mennesker, men det kan være man skal tenke litt annerledes i forskjellige faser. Det er ikke sikkert det er de samme som er gode i nedoverbakke som i oppoverbakke. Hvordan sikrer man seg de riktige menneskene i de forskjellige fasene, og hvordan fokuserer man ledelsesmessig. Dette temaet vil bli belyst når Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Realkompetanse AS og Interimleder AS inviterer til lunsjseminar.
 • Tønsberg 12.01.2017: Obligasjonslån: Attraktiv finansieringskilde for små og mellomstore utviklingsprosjekter
  12. januar 2017
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA og JOOL Markets AS har gleden av å invitere til seminar der vi viser hvordan obligasjonslån kan være en kilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter og prosjekter.
 • Oslo 11.01.2017: Obligasjonslån: Attraktiv finansieringskilde for små og mellomstore utviklingsprosjekter
  11. januar 2017
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA og JOOL Markets AS har gleden av å invitere til seminar der vi viser hvordan obligasjonslån kan være en kilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter og prosjekter.
 • Tromsø 10.01.2017: Obligasjonslån: Attraktiv finansieringskilde for små og mellomstore utviklingsprosjekter
  10. januar 2017
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA og JOOL Markets AS har gleden av å invitere til seminar der vi viser hvordan obligasjonslån kan være en kilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter og prosjekter.
 • 15.12.2016: Endringene i aksjeloven - gavepakke til ledelse og aksjonærer?
  15. desember 2016
  Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen la den 21. oktober frem et forslag om betydelige forenklinger i aksjelovgivningen. Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet og bidra til økt verdiskaping. Forslagene tar særlig sikte på de små og mellomstore aksjeselskapene.
 • 15.12.2016: Sitter du godt?
  15. desember 2016
  HR-Visjon og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til morgenseminar 15. desember. Vi vil ta for oss følgende tema: Arbeidsmiljøloven som utgangspunkt for organisasjonsutvikling / Hva frustrerte medarbeidere kan utsette deg for / Hvordan skape et åpent arbeidsmiljø.
 • 01.12.2016: Arbeidsgivers rett til å endre arbeidstakers arbeidsoppgaver mv.
  1. desember 2016
  Arbeidsgivers styringsrett – muligheter og begrensninger.
 • 29.11.2016: Forum for bygg- og anleggsrett - Ny anskaffelseslov
  29. november 2016
  Regelverket for offentlige anskaffelser har gjennomgått en omfattende revisjonsprosess som har resultert i en ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter. Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017, og både for oppdragsgivere og leverandører er det avgjørende å være godt forberedt på hva de nye reglene innebærer.
 • 28.11.2016: Når egne ansatte utgjør en risiko: Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt? Lunsjseminar i Ålesund
  28. november 2016
  I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. Det kan involvere alt fra økonomisk utroskap og underslag, til trakassering og korrupsjon. Undersøkelser viser at så mange som en tredjedel av norske virksomheter har opplevd økonomisk kriminalitet de siste to år. Med nye sikkerhetsmessige utfordringer som følge av den teknologiske utviklingen og stadig mer sofistikerte måter å begå lovbrudd på, er det ingen grunn til å tro at trenden har snudd.
 • 24.11.2016: Forum for bygg- og anleggsrett: Mangelhåndtering
  24. november 2016
  Mangelhåndteringsfasen er preget av frister med strenge konsekvenser, slik som reklamasjonsfrister, utbedringsfrister og foreldelsesfrister. Fasen preges også av ulike varianter av uenighet. Partene kan være uenige om hvem som skal undersøke om det foreligger en mangel, hvem som har ansvar for en mangel, hvordan utbedring skal skje, hvor fort utbedring skal skje mv. I mange prosjekter har man for øvrig prosesser som ikke er regulert i standardkontraktene, for eksempel avkrysningslister hvor det kan være uklart hvem som har ansvaret for å følge opp at avkryssingen er korrekt.
 • 22.11.2016: Når egne ansatte utgjør en risiko: Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt?
  22. november 2016
  I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. Det kan involvere alt fra økonomisk utroskap og underslag, til trakassering og korrupsjon. Undersøkelser viser at så mange som en tredjedel av norske virksomheter har opplevd økonomisk kriminalitet de siste to år. Med nye sikkerhetsmessige utfordringer som følge av den teknologiske utviklingen og stadig mer sofistikerte måter å begå lovbrudd på, er det ingen grunn til å tro at trenden har snudd.
 • 02.11.2016: Forum for bygg- og anleggsrett: Ny anskaffelseslov
  2. november 2016
  Regelverket for offentlige anskaffelser har gjennomgått en omfattende revisjonsprosess som har resultert i en ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter. Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017, og både for oppdragsgivere og leverandører er det avgjørende å være godt forberedt på hva de nye reglene innebærer.
 • 20.10.16: #OPPDATERT 2016 - Bergen
  20. oktober 2016
  Velkommen til FAGLIG OPPDATERING 20. oktober
 • Velkommen til frokostseminar den 19.10 i Oslo!
  19. oktober 2016
  Når egne ansatte utgjør en risiko: Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt?
 • 18.10.2016: Forum for bygg- og anleggsrett; Ny anskaffelseslov - Oslo
  18. oktober 2016
  Regelverket for offentlige anskaffelser har gjennomgått en omfattende revisjonsprosess som har resultert i en ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter. Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017, og både for oppdragsgivere og leverandører er det avgjørende å være godt forberedt på hva de nye reglene innebærer.
 • 11.10.2016: Forum for bygg- og anleggsrett; Ny anskaffelseslov - Tromsø
  11. oktober 2016
  Regelverket for offentlige anskaffelser har gjennomgått en omfattende revisjonsprosess som har resultert i en ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter. Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017, og både for oppdragsgivere og leverandører er det avgjørende å være godt forberedt på hva de nye reglene innebærer.
 • 04.10.2016: Forum for bygg- og anleggsrett; Ny anskaffelseslov - Bergen
  4. oktober 2016
  Regelverket for offentlige anskaffelser har gjennomgått en omfattende revisjonsprosess som har resultert i en ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter. Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017, og både for oppdragsgivere og leverandører er det avgjørende å være godt forberedt på hva de nye reglene innebærer.
 • 15.09.2016: #OPPDATERT 2016 - Vestfold
  15. september 2016
  Velkommen til FAGLIG OPPDATERING i Tønsberg – hold av datoen 15. september!
 • 07.09.2016: Forum for arbeids- og skipsarbeidsrett - Ålesund 2016
  7. september 2016
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til lunsjseminar om arbeidsrettslige problemstillinger.
 • 25.08.2016: Personvernet i rask endring – Fallgruver og nye muligheter
  25. august 2016
  Banker og forsikringsselskaper behandler en enorm mengde personopplysninger. Reglene knyttet til personvern er i rivende utvikling, spesielt med ny forordning på trappene. «Big Data», som spiser seg inn på markedet for finans- og forsikringstjenester, ulmer i bakgrunnen og er regulert av andre regler enn norske virksomheter.
 • 01.07.2016: Kompetanseheving i ledelse og personal - Oslo
  1. juli 2016
  “Kunnskap du må ha eller tilegne deg når du har personalansvar” Som personalansvarlig er du ansvarlig for å oppnå virksomhetens målsettinger gjennom dine underordnede kollegaer. For deg som jobber med HR er du spesialisten på dette feltet i bedriften din.
 • 15.06.2016: Bergen: Forum for bygg- og anleggsrett - Overtakelse
  15. juni 2016
  Standardkontraktene oppstiller plikter både før, under og etter overtakelse. Forpliktelsene i forkant av overtakelse knytter seg blant annet til FDV, opplæring og innkalling. Under overtakelsen stilles det blant annet krav til aktsomhet ved befaring, protokoll, reklamasjon og begrunnelser. Etter overtakelse stilles det blant annet krav til utbedring, reklamasjon og sluttoppgjør. Forpliktelsene er ulike i NS 8405 og NS 8407. Det er også forskjeller i underentreprisekontraktene, NS 8415 og NS 8417.
 • AVVIKLET: Velkommen til FAG og FEST i Ålesund
  3. juni 2016
  Vi har gleden av å invitere til FAGSEMINAR og HAGEFEST i Ålesund 3. juni.
 • 02.06.2016: Kan obligasjonslån for små og mellomstore virksomheter bidra til utvikling og vekst
  2. juni 2016
  JOOL Markets AS og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har gleden av å invitere til seminar der vi viser hvordan obligasjonslån kan være en kilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter.
 • 01.06.2016: Kan obligasjonslån for små og mellomstore virksomheter bidra til utvikling og vekst
  1. juni 2016
  JOOL Markets AS og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har gleden av å invitere til seminar der vi viser hvordan obligasjonslån kan være en kilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter.
 • Avviklet: Kan obligasjonslån for små og mellomstore virksomheter bidra til utvikling og vekst
  30. mai 2016
  JOOL Markets AS og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har gleden av å invitere til seminar der vi viser hvordan obligasjonslån kan være en kilde til utvikling av små og mellomstore virksomheter.
 • Avviklet: Fagseminar om offentlige anskaffelser i Bergen
  25. mai 2016
  Vi inviterer til fagseminar med oppdateringene fra det anskaffelsesrettslige området. Seminaret vil bestå av praktisk rettede foredrag om de nyeste signalene og retningslinjene fra lovgiver, domstolene og KOFA.
 • Avviklet: Beholde rett kompetanse ved nedbemanning. Forbered deg på konsekvensene av nye teknologiske løsninger.
  28. april 2016
  Mange virksomheter i Norge står i dag ovenfor nye markedsmessige utfordringer. Virksomhetene er tvunget til å redusere arbeidsstyrken samtidig som de ønsker å beholde rett kompetanse for å være mest mulig konkurransedyktige fremover.
 • Avviklet: Lever din kundeklubb eller fordelsprogram på lånt tid som følge av nye og strengere personvernkrav?
  27. april 2016
  Fordelsprogrammer og kundeklubber er fantastiske verktøy for markedsføring og lojalitetsbygging, men følger man ikke regelverket kan konsekvensene bli store. Med et nytt personvernregelverk på trappene risikerer bedrifter bøter på opptil 4 % av omsetningen, samt pålegg om sletting av ulovlige kunderegistre, omdømmetap og kundeflukt.
 • Avviklet: Forum for bygg- og anleggsrett - "Rigg og drift" - Ålesund
  21. april 2016
  I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.
 • Avviklet: Forum for bygg- og anleggsrett: "Rigg og drift" - Oslo
  14. april 2016
  I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.
 • Avviklet: Forum for bygg- og anleggsrett: "Rigg og drift" - Tromsø
  14. april 2016
  I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.
 • Avviklet: Forum for bygg og anleggsrett: "Rigg og drift" - Bergen
  12. april 2016
  I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.
 • Avviklet: Forum for bygg- og anleggsrett "Rigg og drift" - Trondheim
  16. mars 2016
  I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.
 • Avviklet: Kjøp og salg av selskaper - Larvik
  15. mars 2016
  Bedriftsrådgiverne AS og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har gleden av å invitere til seminar hvor temaet er kjøp og salg av selskaper innen SMB-markedet.
 • Avviklet: Forum for bygg- og anleggsrett: "Rigg og drift" - Tønsberg
  15. mars 2016
  I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.
 • Avviklet: Fagseminar om offentlige anskaffelser
  7. februar 2016
  Vi inviterer til fagseminar om offentlige anskaffelser med fokus på følgende tema: Regelverkets anvendelsesområde, hvilke deler av regelverket gjelder for ulike oppdragsgivere og kontrakter? De nye seriøsitetsbestemmelsene for bygg og anlegg, følger byggherrene opp? Lærlingeklausuler – vedtatte og forestående endringer samt suspensjonsvirkning ved begjæring om midlertidig forføyning.
 • Avviklet: Seminar: Konkurranseklausuler i arbeidsforhold
  3. februar 2016
  Fra 1.1.2016 gjelder ny regulering av avtaler som begrenser den ansattes konkurransefrihet etter avslutning av arbeidsforhold. De nye reglene vil tre i kraft fullt ut fra 1.1.2017. Konsekvensen blir en vesentlig innstramning i arbeidsgivers avtalefrihet på området. Seminaret vil ta for seg de nye reglene og hvordan disse vil virke for arbeidsgivere som har eldre avtaler som ikke blir reforhandlet innen 1.1.2017. Fremgangsmåter for reforhandling i overgangsperioden vil også bli belyst.
 • Avviklet: Seminar - Se muligheter i utfordrende tider
  26. januar 2016
  BDO Rådgivning, Ålesund Kunnskapspark og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange inviterer til en ettermiddag med faglige innspill onsdag 3. februar 2016. Utsiktene for norsk næringsliv ser mer utfordrende ut enn på lenge og bedrifter forventer at lønnsomhet og vekstpotensialet svekkes betydelig fremover. Da blir evnen til å se muligheter særdeles viktig. Vi vil gjennom flere aktuelle innlegg komme med innspill til hvordan en kan møte disse utfordringene.
 • Avviklet: Frokostseminar, Forum for bygg- og anleggsrett
  1. desember 2015
  Fremdriftsplaner
 • Avviklet: Fremdriftsplaner
  26. november 2015
  Forutberegnelighet ved planlegging av fremdrift er sentralt i ethvert bygge- eller anleggsprosjekt.
 • Avviklet: Fremdriftsplaner
  24. november 2015
  Forutberegnelighet ved planlegging av fremdrift er sentralt i ethvert bygge- eller anleggsprosjekt.
 • Avviklet: Hvordan knekke prosesskoden?
  24. november 2015
  Uklar beskrivelse er ofte forklaringen på at tvistespørsmål oppstår; er aktuelle arbeid omfattet av kontraktsarbeidene og entreprenørens pris, eller skal det anses som endring, og derved gi grunnlag for krav om vederlagsjustering og fristforlengelse?

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss