Nyheter

 • Dagens evfemisme – «enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak»
  22. august 2016
  Det har lenge vært en kjent sak at Silver Pensjonsforsikring AS (Silver) har store utfordringer med å oppfylle kapitalkravene iht. Solvens II-direktivet, og at selskapet trolig må avvikles dersom det ikke lykkes med å finne en strategisk løsning på kapitalkravet. Finansdepartementet har hittil vist lite nåde overfor Silver og selskapets eiere. Silver oppfyller p.t. kapitalkravene som gjelder for pensjonskasser, dvs. det som omtales som Solvens I-reglene, men må oppkapitaliseres med mellom tre og fire milliarder kroner (kilde: DN, 13.8.2015) for å kunne oppfylle Solvens II-kravet. At det ikke er mulig å få dagens eiere eller nye aksjonærer til å skyte inn mellom tre og fire milliarder kroner i ny egenkapital for å forvalte fripolisemidler til en verdi av rundt åtte milliarder kroner, fremstår som en selvfølge.
 • Kamp om familieformuer
  17. juli 2016
  Advokat Morten Steenstrup har de siste årene ført flere høyprofilerte saker hvor overføringer av familieformuer har vært angrepet etter at giver er gått bort. Han tror vi oftere vil stå over for slike rettstvister ettersom levealderen øker og stadig flere bygger opp betydelige private formuer. Det er et faktum at flere enn 20 % av befolkningen over 80 år får diagnosen demens.
 • Vi søker advokat | Restrukturering
  5. juli 2016
  Steenstrup Stordrange har ambisjoner og etterlyser nye medarbeidere som har lyst til å være med å bygge Norges beste restruktureringsteam! Vi søker deg med 2-10 års erfaring fra advokatvirksomhet, bank, finansiering, næringsliv, med høy kompetanse innen selskapsrett, bank- og finansrett og insolvensrett.
 • Vi søker forretningsadvokat i Tønsberg
  5. juli 2016
  Mange har valgt en advokatkarriere i de største byene, men kjenner på lengselen etter å komme tilbake til sine hjemtrakter. Nå har du muligheten til å flytte til Tønsberg samtidig som du kan utvikle deg faglig og kommersielt i ett av landets største advokatfirmaer. Akkurat nå søker vi etter advokater med kompetanse innenfor entreprise. Hos oss kan du dyrke og utvikle din faglige posisjon i et team med dedikerte og engasjerte kolleger i et miljø med høyt tempo og varierte utfordringer. Du får også spennende muligheter for å spesialisere deg og bygge kompetanse.
 • Nye retningslinjer signaliserer et dramatisk skift mot strafferettslige sanksjoner for personer som begår overtredelser av konkurranselovgivningen
  23. juni 2016
  Nærings-, handels- og fiskeriministeren krever strengere sanksjoner for personer som er ansvarlig for brudd på konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid etter paragraf 10. Stortinget har også nylig begjært en skjerping i konsekvensene for personer som er involvert i konkurransebegrensende samarbeid. I den nylig utgitte retningslinjen, gjør Konkurransetilsynet det klart at fra og med nå vil strafferettslige sanksjoner, inkludert fengselsstraff, bli brukt mot personer som er involvert i konkurransebegrensende samarbeid. Trusselen om fengselsstraff og bøter er rettet mot både nåværende og tidligere ansatte, og gjelder også for overordnede som var klar over det konkurransebegrensende samarbeidet uten å gjøre noe for å forhindre det.
 • Skattereformen – mye gjenstår?
  27. juni 2016
  Tidligere i år behandlet Finanskomiteen stortingsmeldingen Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Men det ble ikke konkludert på alt. Her kommenteres enkelte av de viktige sakene som vi får høre mer om i høstens statsbudsjett for 2017.
 • Bli kjent med Jens!
  24. juni 2016
  - Jeg er opptatt av at Advokatforeningen skal være med i den rettspolitiske debatten. Ethvert forsøk på å frata foreningen denne viktige oppgaven må vi kjempe mot med nebb og klør, sier Jens Johan Hjort, nyvalgt leder av Advokatforeningen og partner i Steenstrup Stordrange. I et lengre portrettintervju i siste utgave av Advokatbladet, får du muligheten til å bli bedre kjent med mannen som tidligere var ordfører i Tromsø og som har 4996 venner på Facebook.
 • Endelig punktum i Schrøder-saken
  22. juni 2016
  Nesten ni års kamp er over. Høyesterett har satt et endelig punktum for saken om skipsreder Ole Schrøders familieformue. I februar 2007 tilegnet Schrøders advokat seg to tredjedeler av aksjene i skipsrederens familieselskap. I mars 2011 ble advokaten i lagmannsretten dømt til å tilbakelevere aksjene i selskapet som han rettsstridig hadde tilegnet seg.
 • Ledig stilling: Forretningsutvikler | Siviløkonom, Oslo
  16. juni 2016
  Det skjer mye i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange for tiden. I alt 31 nye kloke hoder er ansatt i løpet av det siste året. Det betyr at vi nå har 120 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av vår 27 år gamle historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Nicolai Skridshol går til Steenstrup Stordrange
  18. mai 2016
  Vi er svært stolte av å kunne ønske Nicolai Skridshol velkommen til oss. Nicolai anses å være en av Norges ledende advokater innen antikorrupsjon og granskning, noe som også ble bekreftet da han nylig ble topprangert innenfor Granskning i Finansavisens advokatundersøkelse. Med Bjørn Stordrange på økonomiske straffesaker, Jon E. Skjørshammer på konkurs- og insolvensrett og nå Nicolai Skridshol på granskning får vi et særdeles sterkt og velrenommert team innenfor granskning og compliance.
 • Steenstrup Stordrange bisto Aleris i kjøpet av Curato
  13. juni 2016
  Steenstrup Stordrange, ved Terje Bjørndahl og Terje Gulbrandsen, har bistått Aleris i oppkjøpet av Curato som er Norges største private leverandør av radiologitjenester. Kjøpet av Curato er finansiert via lån og selskapets kontantbeholdning. Gjennomføring er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.
 • Seier i Høyesterett
  13. juni 2016
  Steenstrup Stordrange bisto Knut Jørgen Hauge som i dag fikk fullt medhold i Høyesterett i sak om verdsettelse av bygningsmassen på Zachariasbryggen. Ved avvikling av festeforholdet for eiendommen, var det enighet mellom partene om at bortfester skulle overta festers bygningsmasse. Tomtefesteloven innehar to ulike verdsettelsesregler for situasjonen hvor fester krever at bortfester overtar og situasjonen hvor bortfester s elv krever å få overta bygningsmassen. Loven gir ikke svar på hvordan bygningsmassen skal verdsettes ved enighet om overtakelse.
 • The Private Equity Review 2016
  17. juni 2016
  Steenstrup Stordranges partnere, Klaus Wiese-Hansen og Stig Nordal, har skrevet kapittelet Norway Fundraising i den femte utgaven av The Private Equity Review. Publikasjonen gis ut av Law Business Research Ltd.
 • Advokat | advokatfullmektig - Immaterialrett, Oslo
  26. mai 2016
  Det skjer mye i Steenstrup Stordrange for tiden. I alt 31 nye kloke hoder er ansatt i løpet av det siste året. Det betyr at vi nå har 120 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av vår 27 år gamle historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Vi søker Advokat | advokatfullmektig – Teknologi, Oslo
  25. mai 2016
  Det skjer mye i Steenstrup Stordrange for tiden. I alt 31 nye kloke hoder er ansatt i løpet av det siste året. Det betyr at vi nå har 120 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av vår 27 år gamle historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Se alle nyheter

OSLO | BERGEN | TRONDHEIM | STAVANGER | TROMSØ | ÅLESUND | TØNSBERG
 Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies


 Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss