Nyheter

 • Advokatfullmektig | Advokat - lånetransaksjoner
  23. januar 2017
  Steenstrup Stordrange har en betydelig og voksende oppdragsmengde innen finansiering for norske og utenlandske finansinstitusjoner og vår bank-og finansgruppe trenger forsterkning. Vi søker derfor en jurist som har interesse for lånetransaksjoner og ønsker å være med og bygge en avdeling i vekst.
 • Oslo Børs endrer praktisering av reglene om informasjonsplikt
  6. januar 2017
  Oslo Børs sendte onsdag 4. januar 2017 ut et brev, hvor det varsles endringer i praktiseringen av reglene om informasjonsplikt og flaggeplikt, med virkning fra 1. april 2017. Den mest vesentlige endringen er at plikten til umiddelbart å offentliggjøre informasjonspliktig informasjon vil gjelde hele døgnet, ikke bare innenfor børsens åpningstider.
 • Sverre S. Tysland ny partner i Steenstrup Stordrange
  5. januar 2017
  Det er med stolthet og glede vi kan annonsere opptaket av Sverre S. Tysland som partner i Steenstrup Stordrange.
 • Nyhetsbrev fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
  22. desember 2016
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har som mål å være en god rådgiver. Artiklene under er skrevet av våre advokater.
 • Oslo Børs fjerner krav om finansiell kvartalsrapportering
  15. desember 2016
  Etter gjeldende rett er utstedere med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess med Norge som hjemstat forpliktet til å offentliggjøre års- og halvårsrapporter, samt kvartalsrapporter for regnskapsårets fire kvartaler.
 • Endringer i regelverket for Merkur Market
  13. desember 2016
  Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore selskaper enklere tilgang til kapitalmarkedet og tilgang til en handelsplattform for sine aksjer. Samtidig er Merkur Market en egnet handelsplass for større selskaper som ikke oppfyller kravene til notering på Oslo Børs, eller selv ikke ønsker slik notering.
 • Se alle nyheter

Se info om ditt nærmeste lokale advokatkontor:

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss